Τουριστικό Γραφείο – Melemis Travel

Χρ. Καψάλη 71,  Χαλκίδα (Κάνηθος) 34100,  Ελλάδα

τηλ: 2221 037854,   –   2221 085944   –  2221 094825,

Φόρμα Επικοινωνίας

    Θα μας βρείτε …