ΒΟΛΟΣ – ΠΗΛΙΟ – ΣΚΙΑΘΟΣ 3 ΗΜΕΡΕΣΚΥΘΗΡΑ – 4 ΗΜΕΡΕΣΝΑΥΠΛΙΟ – 2 ΗΜΕΡΕΣΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – 2 ΗΜΕΡΕΣΣΑΝΤΟΡΙΝΗ – 4 ΗΜΕΡΕΣ