ΛΕΥΚΑΔΑ – 4 ΗΜΕΡΕΣΤΗΝΟΣ – 2 ΗΜΕΡΕΣΓΥΡΟΣ ΚΡΗΤΗΣ – 6 ΗΜΕΡΕΣΣΑΝΤΟΡΙΝΗ – 4 ΗΜΕΡΕΣ ΝΕΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΚΕΡΚΥΡΑ – 5 ΗΜΕΡΕΣΤΗΝΟΣ – ΜΟΝΟΗΜΕΡΗΣΥΡΟΣ – 4 ΗΜΕΡΕΣΚΥΘΗΡΑ – 4 ΗΜΕΡΕΣ