ΝΑΞΟΣ – ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ 4 ΗΜΕΡΕΣΚΡΗΤΗ – 6 ΗΜΕΡΕΣΣΑΝΤΟΡΙΝΗ – 4 ΗΜΕΡΕΣ